Informăm avocații stagiari, cursanți ai Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților că activitățile tutoriale corespunzând modulului de drept penal/drept procesual penal vor debuta la 27 iunie.

Informăm avocații stagiari, cursanți ai Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților că activitățile tutoriale corespunzând modulului de drept penal/drept procesual penal vor debuta la 27 iunie. Orarul va fi postat pe site INPPA și comunicat prin email cursanților cel mai târziu la 25 iunie 2019.