Decizii interpretative

 • ● DECIZIA NR. 773/26.10.2013
  a Consiliului U.N.B.R. (cu caracter interpretativ) despre aplicarea corectă a prevederilor art. 66 lit. p) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată şi ale art. 281 alin (1) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/03.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare (doc | pdf)
  UNBR - 28/11/2013
 • DECIZIA NR. 747/29.06.2013
  (cu caracter interpretativ) despre aplicarea corectă a prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată şi ale art. 32 şi 37 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/03.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Art. 41 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (doc |pdf)
  UNBR - 29/06/2013
 • DECIZIA NR. 746/29.06.2013
  (cu caracter interpretativ)  despre aplicarea corectă a prevederilor art. 23 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată şi ale art. 304 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/03.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare (doc | pdf )
  UNBR - 29/06/2013
 • DECIZIA NR. 745/29.06.2013
  (cu caracter interpretativ)  despre aplicarea corectă a prevederilor art. 66 lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată şi ale art. 314-317 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/03.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare (doc | pdf)
  UNBR - 28/06/2013
 • DECIZIA NR. 559/15.12.2012
  DECIZIA NR. 559/15.12.2012 (cu caracter interpretativ)despre aplicarea corectã a prevederilor art. 66 lit. p) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã şi ale art. 281 alin (1) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotãrîrea Consiliului UNBR nr. 64/03.12.2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare: DOC si PDF
  UNBR - 15/12/2012
 • DECIZIA NR. 557/15.12.2012
  DECIZIA NR. 557/15.12.2012 (cu caracter interpretativ)despre aplicarea corectã a prevederilor articolului 20 alin (5) şi (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã: DOC si PDF
  UNBR - 15/12/2012
 • DECIZIA NR. 386/03.03.2012
  DECIZIA NR. 386/03.03.2012 (cu caracter interpretativ) privind dizolvarea şi lichidarea unei societãţi civile de avocaţi, în situaţia în care unul dintre cei doi asociaţi este suspendat din exerciţiul profesiei.
  UNBR - 03/03/2012
 • DECIZIA NR. 385/03.03.2012
  DECIZIA NR. 385/03.03.2012 (cu caracter interpretativ) despre aplicarea corectã a prevederilor articolului 20 alin (8) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã.
  UNBR - 03/03/2012
 • DECIZIA NR. 69/03.12.2011
  DECIZIA NR. 69/03.12.2011 (cu caracter interpretativ) referitoare la dispoziţiile privind acordarea ajutorului pentru creşterea copilului şi a plãţii contribuţiilor eferente acestui ajutor.
  UNBR - 03/12/2011
 • Adresa nr. 136 din 26 mai 2010
  Publicãm adresa nr. 136 din 26 mai 2010 a Institutului Naţional pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (înregistratã la U.N.B.R. la nr. 560/28 mai 2010) privind regimul fiscal al contribuţiilor de asigurãri sociale plãtite de avocaţi cãtre Casei de Asigurãri a Avocaţilor.
  UNBR - 26/05/2010

Distribuie:
[social]
Data ultemei actualizări: mai 23, 2017