Publicăm repartizarea pe grupe a avocaților stagiari, cursanți INPPA care vor începe activitățile tutoriale la 25 noiembrie 2019.

21 noiembrie 2019

Publicăm REPARTIZAREA PE GRUPE a avocaților stagiari, cursanți INPPA care vor începe activitățile tutoriale la 25 noiembrie 2019.