Publicăm Orarul modulului A al Anului I de pregătire profesională inițială: „Însușirea cunoștințelor despre etica și organizarea profesiei de avocat”

21 noiembrie 2019

Plan Învățământ anul I („Însușirea cunoștințelor despre etica și organizarea profesiei de avocat”)


Publicăm Orarul modulului A al Anului I de pregătire profesională inițială: „Însușirea cunoștințelor despre etica și organizarea profesiei de avocat”