Publicăm listele privind repartizarea pe grupe a cursanţilor INPPA, pentru modulul de Drept European, din cadrul anului II de pregătire profesională inițială 2018, conform opțiunilor transmise de avocații stagiari.