Orarul pentru anul I de pregatire profesionala initiala, modulul A: Însuşirea cunoştinţelor despre etica şi organizarea profesiei de avocat