În atenţia avocaţilor stagiari, cursanţi INPPA – anul I de pregătire profesională iniţială

18 mai 2015

Activităţile tutoriale aferente anului I de pregătire profesională iniţială vor debuta la 08  iunie 2015, cu modulul „Însuşirea cunoştinţelor despre etica şi organizarea profesiei de avocat”.