Impartirea pe serii si grupe a avocatilor stagiari aflati in anul I de pregatire profesionala