ANUNȚ – În atenția avocaților stagiari, cursanți ai INPPA

Informăm cursanții INPPA care au încheiat activitățile tutoriale corespunzând anului I de pregătire profesională inițială că la 07 mai 2018 vor începe activitățile tutoriale aferente anului II de pregătire profesională inițială.

Activitățile vor debuta cu modulul drept civil/drept procesual civil.

Orarul și grupele vor fi publicate cel mai târziu la 05 mai 2018.