Decizii interpretative

 • DECIZIA NR. 459/23.03.2019
  DECIZIA nr. 459/23.03.2019 (cu caracter interpretativ) privind aplicarea unitară a prevederilor legislației profesiei de avocat în stabilirea stagiului complet de cotizare în situația avocaților incompatibili care au continuat să exercite profesia de avocat (doc | pdf)
  UNBR - 23/03/2019
 • DECIZIA nr. 432/23.03.2019
  DECIZIA nr. 432/23.03.2019 (cu caracter interpretativ) privind aplicarea unitară a prevederilor art. 27-30 din Statutul profesiei de avocat (doc | pdf)
  UNBR - 23/03/2019
 • DECIZIA NR. 23/05.09.2015
  DECIZIA NR. 23/05.09.2015 (cu caracter interpretativ) privind aplicarea corectă a prevederilor art. 28 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 49 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/03.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, în situația avocaților care se află în concediu de creștere și îngrijire copil în vârstă de până la 2 ani sau 3 ani, pentru copilul cu handicap  (doc | pdf)
  UNBR - 05/09/2015
 • DECIZIA NR. 1008/24.05.2014
  DECIZIA NR. 1008/24.05.2014 privind stabilirea procedurii de soluţionare a plângerilor/contestaţiilor/reclamaţiilor împotriva hotărârilor consiliilor barourilor privind onorariile şi în materie disciplinară (doc | pdf)
  UNBR - 24/05/2014
 • DECIZIA NR. 773/26.10.2013
  DECIZIA nr. 773/26.10.2013 a Consiliului U.N.B.R. (cu caracter interpretativ) despre aplicarea corectă a prevederilor art. 66 lit. p) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată şi ale art. 281 alin (1) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/03.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare (doc | pdf)
  UNBR - 28/11/2013
 • DECIZIA NR. 747/29.06.2013
  DECIZIA NR. 747/29.06.2013 (cu caracter interpretativ) despre aplicarea corectă a prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată şi ale art. 32 şi 37 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/03.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Art. 41 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (doc |pdf)
  UNBR - 29/06/2013
 • DECIZIA NR. 746/29.06.2013
  DECIZIA NR. 746/29.06.2013 (cu caracter interpretativ)  despre aplicarea corectă a prevederilor art. 23 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată şi ale art. 304 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/03.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare (doc | pdf )
  UNBR - 29/06/2013
 • DECIZIA NR. 745/29.06.2013
  DECIZIA NR. 745/29.06.2013 (cu caracter interpretativ)  despre aplicarea corectă a prevederilor art. 66 lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată şi ale art. 314-317 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/03.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare (doc | pdf)
  UNBR - 28/06/2013
 • DECIZIA NR. 559/15.12.2012
  DECIZIA NR. 559/15.12.2012 (cu caracter interpretativ)despre aplicarea corectã a prevederilor art. 66 lit. p) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã şi ale art. 281 alin (1) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotãrîrea Consiliului UNBR nr. 64/03.12.2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare: DOC si PDF
  UNBR - 15/12/2012
 • DECIZIA NR. 557/15.12.2012
  DECIZIA NR. 557/15.12.2012 (cu caracter interpretativ)despre aplicarea corectã a prevederilor articolului 20 alin (5) şi (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã: DOC si PDF
  UNBR - 15/12/2012

Distribuie:
[social]
Data ultemei actualizări: mai 23, 2017